JÓGA - Janka korchanová - Masáže

O mně

O mně


Jmenuji je Janka. Narodila jsem se na Slovensku ve znamení Vodnáře, ve znamení, ve kterém jsou narozeni i oba moji rodiče.
Můj život neustále doprovázeli silné duchovní osobnosti.
Byl to dar a já věděla, že v tomto životě přijde čas, kdy i já, po odžití jistých životních etap budu připravená odevzdat se vědomé cestě vedoucí k osvobození.

Jógu jsem objevila již v roce 2003, ale zkušenosti s ní jsem začala prohlubovat až v období těhotenství.
Snad duše mé dcery našeptávala mé duši…

Nejdříve to byla hathajóga, tedy fyzické cvičení, pouhá práce s tělem. Postupně jsem začala pozorovat, jak se mění moje vlastnosti.
Zdokonalováním ne těla, ale prohlubováním prožitku z jednotlivých ásán, se začal měnit život uvnitř a kolem mne.
Pozorovala jsem, jak mizí nejistota, strach, netrpělivost, nestálost…závislosti. Ta utíkající divoška, válečná amazonka či bohémská múza umělců zkrotla. Přestala se bát a dovolila, aby její raněnou duši začala léčit láska k sobě samé.
Náruč milujícího manžela, který skrze všechny těžké stavy mé osobnosti viděl čisté duchovní srdce a neustoupil ani o jeden krok zpátky v pochybnostech, je pro mne živou půdou, zemí, na které jsem mohla spočinout a uzřít vnitřní záři.

Prošla jsem dvěma stupni zasvěcení Reiki, naučila jsem se pracovat s Tarotem, používám energii polodrahokamů při léčení a pokorně se klaním účinkům a působení těchto zázraků přírody.
Věnuji se také masážím, kde se v energetickém poli snažím dotekem pracovat na jemněhmotné úrovni.

Již tři roky pravidelně cvičím energetizující cviky Tai Chi 8- brokátů, které pozvedávají duchovní energii na úroveň srdce a plní tělo dostatečnou pránou.

Za bezpodmínečnou lásku a obrovskou podporu vděčím svému nynějšímu duchovnímu učiteli, Vlastovi Červovi, který mi pomohl posbírat střípky mého roztříštěného vědomí a duchovní síly zpátky do srdce.

22. listopadu 2006 se mi dostalo požehnání Brahmanem.
Mé duchovní srdce, Ataman, procitl.
Pokorně a s vděčností přijímám věčné proudy Boží milosti plynoucí z tohoto okamžiku.
Veškeré mé bytí, vědomí a konání odevzdávám Realizaci.
Věřím, že k Bohu vede mnoho duchovních a krásných cest, které před námi vyšlapali moudří lidé. Každý z nás má proto možnost volby, vybrat si pro sebe tu správnou.

Má duše srdcem naslouchá hlubokým učením átmavičáry Rámány Máharšiho, jeho následovníků V.V. Brahmáma, Eduarda Tomáše, Vlasty Červa, učením krije Paramhansy Jóganandy, filosofii Buddhy a soucitným slovům Dalajlámy.
Jako vibrující ozvěnu přijímá mé srdce jejích věčně živou lásku a podporu, která mne nese nad vlnami pulzující mysli a vede mé bytí „domů“.
„Ať jsou šťastny všechny bytosti.“