JÓGA - Janka korchanová - Hathajóga

Hathajóga

Hathajóga


Cesta jógové praxe, po které kráčím, je propojená v několika úrovních a snažím se jí v takovém přístupu i odevzdávat dál. Pojí se v ní prvky fyzického cvičení, které postupně ovládá práci s tělem, učí mysl soustředit se, vnímat pohyb a především vnímat nehybnost těla. Když mysl projde touto hmotnou stezkou, je schopna zachytit jemné vibrace energií v nás.

Prohlubováním klidu a ticha dochází k jasnějšímu odhalování sebe sama tím, že začneme chápat, odkud tyto energie pocházejí, z jaké naší činnosti, slova, myšlenky vznikli, kde se nahromadili a jaké je jejích působení a následné ovlivňování našeho života.

Pochopíme.
Pochopíme, kdo jsme.


Nevědomost a neuvědomování se začínají rozptylovat jako ranní mlha nad jezerem.
Odkryje se nedotčená a nehybná hladina našeho nejvyššího Já, všude rozprostřeného bytí, v čisté záři věčnosti.

Harmonii energií, které nám nekontrolovatelně vibrují v těle, lez sjednotit prací s čakrami, technikou vědomého dechu a zdravého pevného postoje těla. Tyto techniky sjednocuje cvičení hathajógy, pranajámy a koncentrace.
Ásány vedou ke koncentraci, k meditaci a uvolnění vede k rozpuštění, k odevzdání těla.
Jóga neznamená další a další nové cviky. Jóga je cesta dovnitř a ne cesta ven, k dalšímu provedení pozice.
Sestavy upravuji vždy podle vnímání přírodních zákonů, dne či večera, ročního období, lunárního kalendáře…
Hathajóga je třetím stupňem Rádžajógy, Pataňdžaliho 8 dílné stezky a je tedy nepatrnou ale v žádném případě zanedbatelnou součástí.
Bez přijetí a respektování svého těla budeme neustále nuceni k němu obracet pozornost a to nás bude udržovat jen v povrchné rovině vnímání.
Vyššími stupni jógy jsou vědomé ovládnutí dechu, vědomé odpoutání se od smyslů, koncentrace a meditace… Tyto stupně nám napomáhají odhalovat lpění na našem individuálním jáství.

Po jejích zvládnutí vplyneme do stavu Samádhí….
do stavu čirého Bytí, Vědomí a Blaha